Produkter og tjenester

Arbeids- og personlighetsanalyser som synliggjør preferanser
 • OAK 5 faktoranalyse for karriereveiledning
 • JTI 4 faktoranalyse for teambygging
 • Jobbsøk
Strategikonferanser
 • Mulighetskonferanse, for å finne nye muligheter
 • Samarbeidskonferanse, for å samarbeide bedre
 • Prosjektkonferanse, praktisk teambygging og kirckoff
Prosjektlederkurs
 • Sammen med NITO leverer vi 15 studiepoeng i prosjektledelse
 • Grunnleggende- og videregående prosjektledelse
 • Kommunikasjon bygg og tilsyn for NTNU
Lederstøtte
 • Lederutvikling
 • Lederveiledning
 • Mentoring